Specijalna ponuda
contactToggle Kontakt

Prostorije u kojima se ugodno osećate - CONTAINEX isporučuje prostorne sisteme za komunalni sektor

Komunalna rešenja za ugodan osećaj!

Preko 30 godina opštine iz cele Evrope koriste stambene kontejnere od CONTAINEX-a realizujući na taj način, npr., vrtiće, škole ili prostorije za potrebe klubova.

CONTAINEX je poslednjih 30 godina od kontejnerskih modula realizovao brojne komunalne projekte u zemlji i inostranstvu. Modularni način gradnje omogućava raznovrsne izradbene mogućnosti. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, stambene jedinice mogu da se postavljaju u bilo kojoj veličini i opremi, na bilo kom mestu, sa priključkom na električnu struju, vodovod i kanalizaciju. Veliku prednost predstavlja i jednostavno rukovanje ovim prostornim modulima.

Veliki proizvodni kapacitet CONTAINEX-a - kontejneri se proizvode u šest vlastitih, evropskih, proizvodnih pogona - omogućuje kratke rokove isporuke a time i brza rešenja, čak i kod kratkoročnih potreba.

Sistemi mogu da se proširuju po potrebi i ponovo koriste u najrazličitije svrhe. Na taj način se veliki kontejnerski kompleksi lako mogu demontirati i upotrebiti za druge projekte. Takvi primeri su, i.o., vrtići, škole, svlačionice, sportski klubovi ili objekti za smeštaj azilanata.

Naknadno prilagođavanje već postojećeg kompleksa novim zahtevima izrađuje se na licu mesta, u saradnji sa našim saradnicima. Time od nas dobijate uvek odgovarajući koncept, čak i kod velikih oscilacija u broju ljudi.

Naša servisna ponuda

 • Planiranje koje je usklađeno sa zakonskim, okvirnim uslovima
 • Prodaja i iznajmljivanje ide direktno preko nas ili preko odabranih distributivnih partnera
 • Proizvodnja koja je u skladu sa strogim standardima kvaliteta i ekologije CONTAINEX Green Technology
 • Individualna prilagođavanja Vašim posebnim zahtevima
 • Iskustvo od preko 30 godina u komunalnom sektoru
 • Lično savetovanje i podrška na licu mesta

Zabavišta

Deca su nam veoma važna, zato smo razvili izvedbe koje odgovaraju dečjim potrebama kako bismo povećali faktor ugodnog osećaja u našim mobilnim prostornim sistemima.

Sa sveobuhvatnom podrškom preduzeća CONTAINEX, uz porast ili smanjenje broja dece iz godine u godinu, dobijate potrebnu fleksibilnost, jer imamo dugogodišnje iskustvo sa definisanim primerima izrade koje možemo da realizujemo brzo i jednostavno zahvaljujući našem fleksibilnom modularnom sistemu.

Kako bismo mogli maksimalno da vas rasteretimo u toku faze pripreme, kod svih naših proizvoda nam je fokus na brzoj i jednostavnoj realizaciji.
Kindergarten - fixe Erweiterung
vrtići - fiksna proširenja
vrtići - Prostorija za veće grupe
"Šareni" vrtić
Zahvaljujući mogućnostima kompletnog zastakljivanja i tako dobijenih svetlih prostorija okupanih svetlošću, stvara se prijatan prostor za decu i učenike. Kako bi se dobio optimalni pogled na spolja, razvili smo specijalne prozore za dečje vrtiće.

Zahvaljujući jednostavnom i fleksibilnom sistemu zidova omogućena je individualna raspodela prostora. Svetiljke otporne na udarce loptom su jako važan detalj u sportskim salama jer obezbeđuju bezbedno igranje i vežbanje.

I kod sanitarnih prostorija se mislilo na potrebe naših najmlađih. Na raspolaganju su WC-i i lavaboi prilagođeni dečjim potrebama. U zavisnosti od potreba, vrtići i škole mogu biti korišćeni u privremene ili dugoročne svrhe. Izuzetno otporan i jednostavan način izgradnje omogućava naknadnu adaptaciju ili čak i preseljenje celog kompleksa.

Naši klijenti takođe veoma cene raznovrsne mogućnosti koje pruža naknadna upotreba sistema. Nakon demontaže od strane naše stručne montažne ekipe ništa ne sprečava naknadnu upotrebu u vidu, npr., objekta za mlade ili za razna udruženja.
Svetiljke otporne na udarce loptom
Prozori za dečiji vrtić
Dečje sanitarije

Fleksibilno prilagođeno Vašem dečijem vrtiću

 • Zajedničke prostorije
 • Prostorije za osoblje
 • Prostorije za telesno vaspitanje
 • Kuhinje i društvene prostorije
 • Svlačionice i garderobe
 • Sanitarne prostorije

Škole

Ako je potrebno renoviranje škole, ili njenog proširenja u kratkom roku, onda je CONTAINEX vaš idealni partner. Škola izgrađena od kontejnera se ne razlikuje od objekta građenog od čvrstog materijala. Tako je, na primer, u austrijskom gradu Feldbach-u za samo dva meseca izgrađena čitava škola od fleksibilnih prostornih modula.

Škola ima 455 kancelarijskih i sanitarnih kontejnera i u njoj su smeštena osim gimnazije, trgovačke akademije i više obrazovne ustanove za ekonomske profesije takođe i administrativna zgrada kao i gradska knjižara opštine Feldbach.

U svetlim i prijatnim prostorijama ima mesta za 1300 učenika. Otklanjanjem zidnih panela i pregradnih zidova možete kreirati prostor kakav želite.
Vazdušni snimak - škola u Feldbach-u
Učionica
Srednja škola Feldbach

Vaše prednosti

 • Odličan odnos cena i usluga
 • Individualan raspored prostora
 • Radna mesta sa savršenim osvetljenjem
 • Svetle prostorije, prožete svetlošću zahvaljujući kompletnog ostakljenja
 • Usklađeno sa važećim propisima o protivpožarnoj zaštiti
 • Naknadna upotreba prostornih modula za druge svrhe
 • Sigurnost prilikom planiranja čak i kod velikih oscilacija u broju dece
 • visok faktor ugodnosti zahvaljujući najmodernijim izolacionim materijalima

Udruženja/manifestacije

Udruženjima nisu interesantna samo prelazna rešenja za specijalne manifestacije, nego naše kontejnerske proizvode koriste i kao trajna rešenja. Različiti nacionalni i međunarodni sportski klubovi, kao npr., iz oblasti fudbala, hokeja na ledu, Američkog fudbala ili golfa opredeljuju se za naša stručna rešenjima. Možemo da se osvrnemo na značajan broj referentnih projekata gde nam je individualni imidž kluba bio veoma bitan, kao npr. boje kluba.

Izuzetno otporni i dugovečni proizvodi mogu da se koriste decenijama, bez obzira na godišnja doba.. Zahvaljujući različitim vrstama kompletnog zastakljivanja i varijantama spoljašnjih oplata koje izrađuju naša partnerska preduzeća, u saradnji sa Vama razvijamo ekstravagantna rešenja za prodavnicu Vašeg kluba. Prilagođeno Vašim željama i Vašem budžetu.
Svlačionica
Prostorije fudbalskog kluba
Prodavnica kluba

Vaše prednosti

 • optimalna rešenja za svaki budžet
 • savršeno trajno ili prelazno rešenje
 • Individualni imidž
 • Dugogodišnje iskustvo sa klubovima i raznovrsnim manifestacijama
 • specijalna rešenja za prozore za kase i kioske (prozori sa vizirom-/otvorom za komunikaciju, klizni prozor)
 • kompletno zastakljivanje
 • specijalne, izuzetno otporne i dugovečne varijante izrade
Sanitarni kontejneri sa spoljašnjom folijom
Klubski dom sa fiksnim ostakljenjem
Omladinski dom sa drvenom fasadom

Različite vrste izrade za

 • Kabine za presvlačenje
 • Prostorije za masažu
 • Prodavnica kluba
 • Kupatila i sanitarne prostorije
 • Klubska kantina
 • Prostorije za štampu

Smeštaj za azilante

Informativni flajer Smeštaj za azilante
Nedostatak kratkoročnih smeštajnih mogućnosti za azilante koji mogu da se koriste u svim vremenskim prilikama zahteva od mnogih zajednica brzo reagovanje.

CONTAINEX je vodeći evropski proizvođač na temu smeštajnih rešenja za izbeglice i emigrante iz kriznih područja. Poslednjih godina su od kontejnerskih modula izrađeni brojni smeštajni objekti za azilatne. Na taj način su nastali stambeni i boravišni objekti, i u Hamburg-u, Hall-u/Tirol, Innsbruck-u, Lyon-u, Bukarest-u ili Zürich -u.

U Berlin-u je, u saradnji sa našim lokalnim partnerskim preduzećima, realizovan verovatno najveći projekat. Za svega nekoliko meseci postavljeno je više kompleksa sačinjenih od preko 1.600 prostornih modula u kojima može da se smesti više od 2.400 izbeglica. Pritom stanovnici imaju sav komfor na raspolaganju. Naši lokalni partneri su na otvorenom izradili velike površine za kretanje i igranje koje su namenjene deci!
Smeštaj za azilante u Fellbach-u
Smeštaj za azilante u Berlin-u
"Porodični blok" u Innsbruck-u
Veliki proizvodni kapacitet CONTAINEX-a - kontejneri se proizvode u šest vlastitih, evropskih, proizvodnih pogona - omogućuje kratke rokove isporuke a time i brza rešenja, čak i kod kratkoročnih potreba. Sistemi mogu da se proširuju po potrebi i ponovo koriste u najrazličitije svrhe.

Primeri za primenu su, npr. klubske prostorije, prostorije za omladinu, centri za održavanje raznih manifestacija, uslužne građevine kod sanacija građevinskih objekata, i dr. Nudimo Vam odličan odnos cene-usluga i različite varijante finansiranja.

Tehnička rešenja

U skladu sa lokalnim propisima o gradnji i propisima o protivpožarnoj zaštiti može se izabrati raličite varijante izolacije: MV (mineralna vuna), PU (poliuretan), PIR (poliizocijanurat) ili KV (kamena vuna).

Uz to se CONAINEX modularni prostorni kompleksi mogu opremiti najrazličitijim grejnim i ventilacionim sistemima i, u zavisnosti od zahteva, budu usklađeni sa važećim, najvišim propisima o protivpožarnoj zaštiti (REI 30/60/90). Takođe je sve usklađeno i sa zakonskim propisima o izolacionim vrednostima. Građevisnko-tehnički zahtevi za opterećenje poda i krova iznose do 500 kg/m2 (neto nosivost poda).
Termoizolacija za prostorne sisteme
Termoizolacija za prostorne sisteme

Pregled U-vrednosti

 • Pod U-vrednost* do: 0,16
 • Zid U-vrednost* do: 0,2
 • Korv U-vrednost* do: 0,15
 • Prozor U-vrednost* do: 1,1
 • *U-vrednost = Koeficijent prolaza toplote u W/(m²K) - odnosi se na navedene debljine izolacije u delu ograđenom gredama.

U zavisnosti od države ili opštine stambeni kontejneri moraju da budu u skladu sa različitim zakonskim odredbama. Iz tog razloga nastojimo da ih još u toku faze planiranja uzmemo u obzir, kako kasnije ne bi došlo do neprijatnih iznenađenja. Sanitarne prostorije bez barijera ili za dečje potrebe (npr. dečji WC-i) povećavaju osećaj prijatnosti.

Zahvaljujući mogućnostima kompletnog zidnog ostakljivanja mogu se stvoriti svetle prostorije, okupane svetlošću. Uz odlično osvetljenje i podelu prostora one pružaju ugodan boravišni- i radni prostor. Zahvaljujući ovoj izuzetno kvalitetnoj opremljenosti režijski troškovi mogu biti svedeni na minimum.

Naši kontejneri se proizvode u skladu sa strogim standardima kvaliteta i ekologije "CONTAINEX GREEN tehnology". Time je obezbeđen zatvoreni krug standarda kvaliteta i ekologije koje je definisalo preduzeće CONTAINEX, počevši od nabavke materijala pa sve do isporuke kontejnera. Prema ovim standardima vrši se i izbor dobavljača, proizvodnja i osiguranje kvaliteta.

 • Prelistavanje
  PDF
  Veličina
 • Komunalni sektor
  3,41 MB
 • Smeštaji za azilante
  4,31 MB
 • GREEN technology - Sertifikat
  339 KB

Uverite se i sami u naš kvalitet

 • do trospratnih sistema
 • Termoizolacija do nivoa "niskoenergetske kuće"
 • individualan raspored prostora
 • Oprema za različite svrhe primene
 • boja u skladu sa CTX-RAL kartom

^ - Top
GREEN technology
Vaše prednosti
 • Više od 30 godina iskustva
 • Lično savetovanje na licu mesta
 • Brza isporuka/kućna dostava
 • Veliki broj kombinacija
 • Vlastiti tim za montažu na licu mesta   
Kontejnerski sistemi
>

Ova web-stranica koristi cookies kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Korišćenjem web-stranice pristajete na memorisanje cookiesa. Dodatne informacije naći ćete na sajtu: Uslovi korišćenja